Będę opłacał KRUS czy ZUS ? To pytanie zadaje sobie każdy rolnik, który chce założyć firmę.

Samodzielnie prowadzona działalność zarobkowa w Polsce może występować jako: pozarolnicza działalność gospodarcza lub rolnicza działalność gospodarcza. Osoba będąca rolnikiem utrzymująca się wyłącznie z tego tytułu, nie powinna mieć wątpliwości, do jakiego ubezpieczyciela powinna się zgłosić. W takim przypadku będzie to KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, To właśnie jej celem jest zapewnienie ubezpieczeń społecznych konkretnej grupie zawodowej – rolnikom. Funkcjonowanie tej instytucji jest uregulowane ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku natomiast, gdy rolnik zdecyduje się założyć własną działalność gospodarczą bądź zostanie wspólnikiem w spółce, zyska on prawo do zgłoszenia się do ubezpieczeń ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, musi złożyć w terminie do dnia 31 maja w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2019 rok wynosi 3.454 zł. Jeśli nie zrobi tego do 31 maja jego ubezpieczenie społeczne w KRUS ustanie. Termin do złożenia zaświadczenia może jednak zostać przywrócony. Podsumowując, żadne przepisy nie zabraniają rolnikowi aktywności zawodowej. Może więc równocześnie wykonywać umowę zlecenia, być pracownikiem, czy pełnić obowiązki członka rady nadzorczej! Ale trzeba pamiętać o konsekwencjach w zakresie ubezpieczeń.

 

 #KRUS #KRUSadziałalnośćgospodarcza #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #Dąbrówka #mazowieckie