Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę rolną.

Nowelizacja Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020r., poz. 1655 z późń. zm.) wprowadzona w 2019 roku umożliwia każdemu, a nie tylko rolnikowi, możliwość zakupu działki rolnej mniejszej niż 1 hektar.


Tyle, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany bowiem prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, a jeśli jest osobą fizyczną musi to robić osobiście. Działki o powierzchni ponad 1 ha można sprzedać nie rolnikowi, dopiero, gdy nie znajdzie się chętnego rolnika i pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w formie decyzji administracyjnej dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ponadto pierwszeństwo prawa pierwokupu przysługuje dzierżawcy, natomiast dopiero w dalszej kolejności później KOWR. Są dwie kluczowe kwestie, o których musi pamiętać nabywca nieruchomości: ziemie powyżej 0,3 ha znajdująca się na wsi nie można przekazać lub zbyć wcześniej niż po 5 latach, chyba, że taka zgodę wyda KOWR, a druga z nich dotyczy osób, które posiadają w sumie działki rolne o powierzchni większej niż 1 ha. Muszą one zacząć prowadzić działalność rolną i co więcej zamieszkać w jednej z min gmin na terenie, które znajdują się nieruchomości. Pierwszeństwo prawa pierwokupu przysługuje dzierżawcy, natomiast dopiero w dalszej kolejności później KOWR. Są dwie kluczowe kwestie, o których musi pamiętać nabywca nieruchomości: ziemie powyżej 0,3 ha znajdująca się na wsi nie można przekazać lub zbyć wcześniej niż po 5 latach, chyba, że taka zgodę wyda KOWR, a druga z nich dotyczy osób, które posiadają w sumie działki rolne o powierzchni większej niż 1 ha. Muszą one zacząć prowadzić działalność rolną i co więcej zamieszkać w jednej z gmin na terenie, której znajdują się nieruchomości. 

 

 #działkarolna #kupnodziałkirolnej #prawnikKobyłka #Wołomin #Klembów #Radzymin #Marki #Jadów #Poświętne #Tłuszcz #Zielonka #Dąbrówka #mazowieckie