Jak kupić działkę rolną ?

Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę rolną. Nowelizacja Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020r., poz. 1655 z późń. zm.) wprowadzona w 2019 roku umożliwia każdemu, a nie tylko rolnikowi, możliwość zakupu działki rolnej...

Działalność gospodarcza a KRUS

Będę opłacał KRUS czy ZUS ? To pytanie zadaje sobie każdy rolnik, który chce założyć firmę. Samodzielnie prowadzona działalność zarobkowa w Polsce może występować jako: pozarolnicza działalność gospodarcza lub rolnicza działalność gospodarcza. Osoba będąca rolnikiem...

Konserwacja urządzeń melioracyjnych a odpowiedzialność za podtopienia

Obowiązek konserwacji rowów melioracyjnych. Częste opady deszczu powodują lokalne podtopienia gruntów, zalanie piwnic czy ogródków. Większości nieszczęść można by było uniknąć, przeprowadzając konserwację rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów. Zgodnie z...

Podatek od zasiedzenia własności nieruchomości

Jaki podatek od zasiedzenia działki ? Jak już wiecie z poprzednich wpisów zasiedzenie jest pierwotnym i nieodpłatnym sposobem nabycia prawa własności przez upływ czasu. Nabycie prawa własności do nieruchomości powstaje z mocy samego prawa, w związku z czym nie jest...

Podział działki, rozgraniczenie nieruchomości

Możliwość podziału działki gruntowej. To moje, to Twoje! W tym przypadku jednak nie działa, to w ten sposób! Granica działki jest częstym powodem konfliktów między sąsiadami. Na szczęście rozgraniczenie nieruchomości można przeprowadzić w dowolnym czasie, nawet wiele...