polityka prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Właścicielem serwisu internetowego pod domeną www.kosiaksolis.com.pl, zwanego dalej „serwisem” jest Kosiak Solis i Wspólnicy Spółka cywilna z siedzibą w Kobyłce przy ks. M. Załuskiego 44C/2, 05-230 Kobyłka, zwana dalej „Kosiak & Solis”.
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Kosiak & Solis.
  3. Wszelkie informacje o użytkownikach, uzyskane przez Kosiak & Solis w związku z korzystaniem z serwisu są poufne. Kosiak & Solis zobowiązuje się do nieprzekazywania ich podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których do takiego działania zostanie zobowiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również do podjęcia wymaganych obowiązującymi przepisami prawa czynności technicznych, zapewniających bezpieczeństwo danych tj. zapobiegających pozyskiwaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Kosiak & Solis, ma prawo wglądu, zmiany i przeniesienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Polityka prywatności stron internetowych, na które Kosiak & Solis powołuje się w treści serwisu lub do których zawiera łącza wychodzące, regulowana jest odrębnymi postanowieniami, wprowadzanymi przez administratorów tychże stron.
  6. Kosiak & Solis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności w każdym czasie, bez konieczności indywidualnego informowania podmiotów, które uprzednio wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

COOKIES

  1. Serwis https://kosiaksolis.com.pl wykorzystuje pliki cookies, które stanowią fragment danych przechowywanych na dysku twardym użytkownika, zawierających informacje o użytkowniku służące do korzystania ze stron internetowych.
  2. Kosiak & Solis wykorzystuje m.in. pliki cookies google analytics w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników z serwisu, w tym m.in. o witrynach internetowych, z których użytkownicy korzystali przy odwiedzinach serwisu oraz o liczbie tychże odwiedzin.
  3. Każdy z użytkowników może zarządzać plikami cookies poprzez odpowiednią ich modyfikację (w ustawieniach przeglądarki internetowej).

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Kosiak & Solis Firma Prawnicza

Zastrzeżenie prawne Wszelkie zamieszczone informacje i udostępnione na niniejszej stronie nie mają charakteru reklamowego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nie stanowią porad ani opinii prawnych. Firma Prawnicza Kosiak & Solis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku ze stroną internetową www.kosiaksolis.com.pl lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na tej stronie internetowej bądź w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na tejże stronie internetowej.